BIDV 9 tháng đạt 5.623 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Ngân hàng BIDV thông báo dư nợ tín dụng tính đến hết quý III đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm.

BIDV 9 tháng đạt 5.623 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - Ảnh 1

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, trong đó có cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2016.

Tính đến 30/9, tổng tài sản BIDV đạt 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm.

Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 887 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754 ngàn tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm.

Ngân hàng cũng cho biết tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.

BIDV đạt lợi nhuận trước thuế 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 71% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,72% tổng dư nợ.

Mới đây, Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Theo đó, tỷ lệ chi trả là 8,5% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu là ngày 4/11 và ngân hàng sẽ thực hiện chi trả từ ngày 21/11.

Trường Văn