Bia tưởng niệm Hồ Chủ tịch ở Singapore

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Bộ trưởng Ngoại giao Singapore và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta Phạm Gia Khiêm hôm 20.5 đã khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kieubao/2008/6/1/242042.tno