Bỉ viện trợ ba triệu EURO hỗ trợ quản trị nhà nước

Ngày 14-11, Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết, Bỉ cam kết khoản viện trợ không hoàn lại ba triệu EURO để hỗ trợ quản trị nhà nước tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Kon Tum.

Bỉ viện trợ ba triệu EURO hỗ trợ quản trị nhà nước - Ảnh 1

Trước đó, ngày 10-11, Đại diện của hai Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam bà Jehanne Roccas đã ký kết ba Hiệp định cụ thể cho ba dự án.

Khoản viện trợ này được phân bổ đều cho ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Kon Tum. UBND ba tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các dự án này trong ba năm.

Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cho biết, Nghệ An, Hà Tĩnh và Kon Tum là các địa phương được tiếp nhận dự án với mục tiêu tổng quát chung là nhằm tăng cường sự tham gia của nhà nước – người dân như là một phương tiện thúc đẩy quản trị nhà nước cấp địa phương theo hướng minh bạch, có trách nhiệm và đáp ứng nhanh hơn, cải thiện cung cấp dịch vụ và tăng mức hài lòng của người dân.

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án bao gồm: (i) Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện và xã, các sở, ban ngành (Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Tài chính…) hưởng lợi từ các hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực do dự án cung cấp;

(ii) thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức dân sự cấp tỉnh, huyện và xã sẽ hưởng lợi từ hỗ trợ xây dựng năng lực và phát triển thể chế, giúp các tổ chức này thực hiện chức năng chủ chốt tốt hơn;

(iii) người dân thuộc các xã được lựa chọn tại các huyện tham gia dự án. Người dân tại các khu vực này sẽ được hưởng lợi từ việc gia tăng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định, dẫn tới hoạt động của chính quyền địa phương đạt hiệu quả cao hơn, cũng như cung cấp dịch vụ công tốt hơn.