Bị từ chối giảm thuế nguyên liệu bị hỏa hoạn do quá thời hạn nộp hồ sơ

Một DN tại Bắc Ninh xảy ra vụ cháy toàn bộ kho bảo quản nguyên liệu, kho lạnh và kho thành phẩm, tuy nhiên rất lâu đó từ khi xảy ra vụ cháy DN này mới làm hồ sơ xin đề nghị giảm thuế NK. Hồ sơ giảm thuế này của DN đã bị cơ quan Hải quan từ chối.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Đó là trường hợp của Công ty CP Ngân Sơn, ngày 19/8/2015 tại DN này đã xảy ra vụ cháy toàn bộ kho bảo quản nguyên liệu, kho lạnh và kho thành phẩm lá thuốc lá. Tuy nhiên đến ngày 26/3/2018, DN này mới có công văn gửi Chi cục Hải quan Bắc Ninh đề nghị giảm thuế.

Hướng dẫn xử lý trường hợp này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 109 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục, trình tự xét miễn thuế đối với nguyên liệu, máy móc, thiết bị NK theo hợp đồng gia công, sản xuất XK bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ… Thời hạn nộp hồ sơ xét miễn thuế chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận về mức độ thiệt hại.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng cho biết, trình tự, thủ tục xét giảm thuế thực hiện như trình tự, thủ tục xét miễn thuế, thẩm quyền xét giảm thuế là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 113 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp của Công ty CP Ngân Sơn, hơn 2 năm sau vụ hỏa hoạn mới có công văn đề nghị giảm thuế, như vậy đã quá thời hạn nộp hồ sơ 30 ngày là chưa đáp ứng điều kiện giảm thuế NK theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 109 và Khoản 1 Điều 113 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Thu Trang