Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận thêm nhiệm vụ mới

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên vừa được phân công làm Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 29/5, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi họp, Thành ủy TPHCM đã thông qua quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 12; thông qua dự thảo quy chế làm việc của Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố; đồng thời, thông qua nội dung định hướng chỉ đạo (chủ đề, mục tiêu tổng quát đại hội), đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội.

Theo quyết định, Tiểu ban Văn kiện có trưởng ban là Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; các phó trưởng ban là Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ và Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu Ban Văn kiện Đại hội đảng bộ TPHCM. Ảnh SGGP

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu Ban Văn kiện Đại hội đảng bộ TPHCM. Ảnh SGGP

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên mong muốn Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 12 sẽ đóng góp cho Đại hội 14 của Đảng một số vấn đề lý luận và thực tiễn.

Theo ông, TPHCM có nhiều thuận lợi khi đã và đang triển khai các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương liên quan đến thành phố. Ông yêu cầu phải bám sát để đánh giá kết quả triển khai các nghị quyết, cũng như đề ra các kiến nghị, giải pháp thực hiện.

“Đây sẽ là nội dung phong phú để thành phố đưa vào văn kiện đại hội”, theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên .

Bên cạnh đó, ông Nên yêu cầu các loại văn kiện đại hội phải bám sát quy định, hướng dẫn của Tiểu ban Văn kiện Trung ương. Trong đó, báo cáo chính trị là trung tâm, phải đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng sự thật; các báo cáo khác phải đồng bộ về chủ trương, chính sách, không trùng lắp, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Ông Nên cũng nhấn mạnh, văn kiện phải thể hiện được quyết tâm nâng cao chất lượng sống tốt của người dân thành phố và mục tiêu riêng của thành phố là văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Nên, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải đối chiếu lại với Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ TPHCM để xem thành phố đã làm được gì, chưa làm được gì, qua đó nghiêm túc kiểm điểm nhiệm kỳ...

Trước những khó khăn, vướng mắc mà thành phố đang gặp phải, ông Nên cho rằng, bên cạnh thí điểm những nội dung theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, thành phố phải đề xuất, kiến nghị Trung ương những giải pháp tháo gỡ.

Hồ Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-thu-tphcm-nguyen-van-nen-nhan-them-nhiem-vu-moi-2285786.html