Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII

Sáng 18/10, tại Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26 ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp do UBND tỉnh tổ chức, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các Sở, ngành, huyện, thành, thị xã.

Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị lần thứ tư đã thảo luận, cho ý kiến về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối của nền kinh tế; Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; Giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XII - Ảnh 2

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Thanh Lê - Lâm Tùng