Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm cho Tỉnh Đoàn khóa XIII

  Báo Tiền Phong
  260 liên quanGốcSơn La

  Tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh 5 nhiệm vụ liên quan đến công tác nhân sự, nâng cao chất lượng, nội dung phương thức hoạt động của tổ chức đoàn.

  Sáng 23/9, phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

  Dự Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã có những phát biểu, đánh giá về công tác Đoàn khóa trước, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ để đoàn viên, thanh niên, lãnh đạo Tỉnh Đoàn khóa XIII tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận và thực hiện tốt.

   Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La khóa XIII. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La khóa XIII. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Nhiệm vụ đầu tiên, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La chỉ rõ các mục tiêu, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ khóa tới phải gắn liền với việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

  Nhiệm vụ thứ hai là, các tổ chức Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm là cầu nối hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên trong tìm kiếm việc làm, cũng như kết nối cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp tại địa phương đặc biệt là lực lượng lao động nông thôn. Triển khai, đi đầu ứng dụng việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

   Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có sự tham dự có 245 đại biểu và lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Sơn La. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có sự tham dự có 245 đại biểu và lãnh đạo T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Sơn La. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Tổ chức Đoàn cần nghiên cứu, triển khai các chương trình, hoạt động thiết thực tạo môi trường cho thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy sức trẻ, sức sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trọng tâm là tham gia phát triển du lịch, nông nghiệp địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự.

  Nhiệm vụ thứ ba là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn. Phải xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Sâu sát và dành nhiều thời gian đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên; nâng cao chất lượng đoàn viên về mặt chính trị - tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu.

  Tổ chức Đoàn cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể khác. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giới thiệu và tạo nguồn cho Đảng từ lực lượng đoàn viên ưu tú, chú ý đến công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên. Hướng đến chăm lo cho đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát triển đồng đều.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng cờ và tin tưởng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng cờ và tin tưởng Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIII sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Hân Nguyễn.

  Nhiệm vụ thứ tư là tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát huy, nâng cao ý thức, trách nhiệm, sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Đoàn; chú trọng công tác đào tạo cán bộ đoàn, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn tham gia công tác lãnh đạo, quản lý.

  Nhiệm vụ cuối cùng, nhấn mạnh công tác nhân sự là một nhiệm vụ rất quan trọng trong Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các đại biểu dự Đại hội quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội, tập trung trí tuệ với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội sẽ quyết định; bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đảm bảo tiêu chuẩn, có khả năng tiếp thu, lĩnh hội và triển khai Nghị quyết Đại hội tại địa phương.

  Hân Nguyễn

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-tinh-uy-son-la-nhan-manh-5-nhiem-vu-trong-tam-cho-tinh-doan-khoa-xiii-post1471993.tpo