Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường tiếp dân định kỳ và đột xuất

Dự kiến trong năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Naisẽ tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục tập trung tiếp công dân theo các nội dung quan trọng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tập trung tiếp công dân theo các nội dung quan trọng, xử lý khiếu nại phức tạp, những khiếu nại liên quan đến hoạt động của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp của tỉnh.

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, xử lý những kiến nghị phản ánh của nhân dân và Quy chế số 02-QC/TU ngày 1/10/2019 của Ban TVTU về tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tiếp công dân năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì một buổi tiếp và xử lý đơn của một công dân

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì một buổi tiếp và xử lý đơn của một công dân

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, dự kiến trong năm 2024, Ban sẽ tham mưu Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục tập trung tiếp công dân theo các nội dung quan trọng.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân liên quan đến các vấn đề quy hoạch, quản lý sử dụng đất, triển khai dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác xây dựng Đảng, cán bộ, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống …

Đặc biệt, ngoài những nội dung tiếp công dân theo kế hoạch, tùy tình hình thực tế, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy dự kiến thời gian tiếp công dân vào các ngày 20-25 hàng tháng.

Trong trường hợp cần thiết, thời gian tiếp công dân có thể thay đổi. Địa điểm tiếp công dân sẽ được tổ chức tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc có thể chọn địa điểm khác do Bí thư Tỉnh ủy quyết định, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Điều này thể hiện sự linh hoạt và sẵn sàng của Bí thư Tỉnh ủy để đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả nhất các yêu cầu và khiếu nại của công dân.

Thông qua hoạt động tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy đảm bảo việc lắng nghe và nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy tiến hành xác định nguyên nhân dẫn đến khiếu nại và phản ánh của công dân, đồng thời rõ ràng xác định trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Những thông tin này cung cấp cơ sở để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, quản lý công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại hiệu quả.

Thiên Phúc

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/bi-thu-tinh-uy-dong-nai-tang-cuong-tiep-dan-dinh-ky-va-dot-xuat-d204617.html