Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 4/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa 15 đã khai mạc. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh 5 nội dung trọng tâm.

Nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ

Theo đó, HĐND TP cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết số 17-NQ/TU của Thành ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 để thảo luận và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo hướng phấn đấu đạt cao hơn so với năm 2017.

HĐND cũng tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng liên quan trực tiếp tới việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018; đời sống dân sinh; việc thực hiện các nhiệm vụ cho cả giai đoạn từ nay đến năm 2020…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: Hà Nội mới.

Tiếp theo đó, Hà Nội quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung vào 3 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, phải tiếp tục làm tốt hơn nữa việc huy động các nguồn lực đầu tư cho sự phát triển của Thành phố.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh cần chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư…

Và thứ 5, Bí thư đề nghị HĐND TP và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn TP để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn…

Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh khai thác du lịch

Theo báo cáo UBND TP Hà Nội, năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra (cách tính mới 7,3%). Trong đó, ước đón 23,83 triệu lượt khách du lịch, tăng 9%; trong đó: khách quốc tế 4,95 triệu lượt, tăng 23% (khách quốc tế có lưu trú ước đạt 3,533 triệu lượt, tăng 22%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 70,96 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2016.

Báo cáo của UBND TP nhận định, kinh tế có bước phát triển toàn diện, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhất là phát triển kinh tế tri thức và ứng dụng công nghệ cao; tăng trưởng kinh tế chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh còn thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành còn chậm so với yêu cầu; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nửa đầu năm tiến độ chậm do vướng mắc thủ tục đầu tư và sắp xếp các ban quản lý dự án ; Công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao; cháy, nổ, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; đã xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản…

Một trong những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế của Hà Nội được đưa ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động.

Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch; các sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô; thực hiện số hóa điểm du lịch bằng giao diện ảnh 360, 3D...

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch; phấn đấu năm 2018 mỗi huyện, thị xã xây dựng một mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; nâng cao năng lực dự báo thị trường.../.

Thái Linh