Bí thư phải nâng cao sức đề kháng trước cám dỗ

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý: Mỗi đảng viên, người đứng đầu chi bộ phải chú trọng công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng lệch lạc, tiêu cực...

Hôm nay (10/4), tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức lễ tuyên dương 500 bí thư chi bộ tiêu biểu lần thứ nhất để khích lệ các bí thư chi bộ trong toàn Khối tiếp tục cống hiến, phấn đấu góp phần xây dựng, giữ gìn và phát triển tổ chức trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.
Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần thực hiện trong thời gian tới: Triển khai sâu rộng và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”;

Chú trọng kiểm tra việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng, triển khai Nghị quyết, chỉ thị của các tổ chức cơ sở Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật Đảng;

Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện cơ chế, tiêu chí đánh giá, phân loại, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý, nhắc nhở các cấp ủy đảng chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ, quan tâm làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tôn vinh kịp thời các bí thư chi bộ tiêu biểu gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư nói: "Trước hết, mỗi chi bộ, mỗi đảng viên, người đứng đầu chi bộ phải thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chú trọng công tác quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phát hiện, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng lệch lạc, tiêu cực, nâng cao sức đề kháng trước các luận điệu tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch và những cám dỗ của cuộc sống".

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các bí thư được tôn vinh cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu lãnh đạo chi bộ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu cùng với tập thể chi ủy xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh.

500 bí thư tiêu biểu được tuyên dương lần này đã được chọn từ gần 5.000 bí thư của 60 Đảng bộ. Trong số này, có Cục trưởng Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) Lưu Vũ Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn...

Theo Cổng TTĐT Chính phủ