Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đường Vành đai 4

Ngày 5/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2915QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội làm Trưởng ban. Thành phố cũng mời đại diện các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tham gia Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội theo đúng Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tổng thể, đồng bộ, tiến độ, chất lượng. Đồng thời, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027; lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các cơ quan trung ương và các tỉnh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Cùng trong ngày 5/7, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định 2913-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên, do bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông làm Phó Trưởng ban Thường trực; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên là giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố và Công an thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố; giúp Ban Thường vụ Thành ủy phối hợp với các cơ quan xây dựng cơ chế, chính sách; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp, báo cáo và phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phong Vân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bi-thu-ha-noi-dinh-tien-dung-lam-truong-ban-chi-dao-xay-dung-duong-vanh-dai-4-209975.html