Bí thư Đà Nẵng: 6 tháng không có chuyển biến thì điều chuyển PGĐ Công an TP

    Tạp chí Một Thế Giới
    Gốc

    Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu lực lượng công an TP.Đà Nẵng lập lại tình hình an ninh trật tự trên địa bàn: “Trong 6 tháng mà không có chuyển biến thì điều chuyển Phó giám đốc CATP phụ trách mảng này, bố trí người khác"...

    Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su/6-thang-khong-co-chuyen-bien-thi-dieu-chuyen-pgd-cong-an-tp-252629.html