Bí quyết xin việc cho ứng viên đã ngoài 50 tuổi

    Gốc

    Hanoinet - Nếu CV cũ của bạn đã được đánh máy và lưu lại từ trước đó, thì bây giờ chính là lúc bạn cần dùng đến máy tính và CV đó. Hãy hoàn thành một bản CV tốt, ấn tượng trên máy tính và gửi nó qua đường internet để tạo sự cạnh tranh bình đẳng với các ứng viên khác.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=78993