Bí quyết vượt qua suy sụp tinh thần

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bí quyết ở đây chính là hai vấn đề: cân bằng và phát triển nghề nghiệp. Nếu nói chuyện với những người không bị tình trạng suy sụp ăn mòn, bạn sẽ thấy phần lớn họ đều phấn đấu để có được hai yếu tố này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=36&NewsId=145900