Bí quyết trở thành nhà lãnh đạo thắng cuộc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mỗi ứng viên khi tham gia tuyển dụng đều có một thế mạnh riêng có giá trị cho công ty họ xin tuyển. Nhưng ứng viên chiến thắng sẽ là người biết vượt qua giới hạn “một” đó và thể hiện tốt kiến thức mà họ có.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=96580