Bí quyết củng cố mối quan hệ trong gia đình

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Duy trì không khí gia đình đầm ấm là trách nhiệm chung của tất cả các thành viên trong gia đình chứ không của riêng ai hết. Do vậy để gia đình được hạnh phúc thì tất cả mọi người phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm đó.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=92181