Bi quan bao trùm lên cuộc hội đàm Thái Lan-Campuchia

    Gốc

    VIT - Các quan chức quốc phòng cấp cao của Thái Lan và Campuchia sẽ gặp nhau vào hôm nay (21/7) để cố gắng giải quyết bất đồng về khu vực tranh chấp kéo dài hàng tuần nay nhưng tâm trạng bi quan bao trùm lên cuộc hội đàm.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/47787/default.aspx