Bí mật về đàn ông “ăn phở”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chúng ta đã quen nhìn nhận đàn ông như thứ sinh vật thích vui thú chuyện trăng hoa, song thực tế họ cũng rất có tâm hồn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=94134