Bí mật trong phòng ngủ tại Nhà Trắng của các Tổng thống Mỹ

Ít người biết được cách bày trí bên trong phòng ngủ tại Nhà Trắng của các Tổng thống Mỹ. Góc riêng tư của các tổng thống có sự khác biệt rõ rệt.

Video: Phòng ngủ Nhà Trắng thay đổi thế nào theo thời gian?:

Nguồn video: Bussines Insider.

Nhà Trắng có đến 132 phòng và khác biệt tương đối qua các đời Tổng thống Mỹ. Một trong những phòng có sự thay đổi rõ rệt nhất là phòng ngủ. Đáng chú nhất là khi Nhà Trắng được cải tạo vào khoảng thời gian cuối năm 1948, đầu năm 1952 dưới đời Tổng thống Mỹ lần thứ 33, Harry S. Truman, tất cả các phòng trong ngôi nhà này đều được "thay áo" khác biệt hoàn toàn so với những năm trước đó.