Bị lưỡi giáo xuyên qua đầu

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Emerson de Oliveira Abreu bị một lưỡi giáo đâm vào đầu sâu đến nỗi chỉ chỏm đầu của nó là thò ra ngoài sọ. Các nhà phẫu thuật Brazil đã phải mất 5 giờ đồng hồ mới rút được lưỡi giáo ra, nó nằm sát phía trên mắt...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/chuyen_bon_phuong/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090401.96462.html