Bị “liệt” vì "tra khảo thằng nhỏ”

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Kết hôn đã 2 năm mà vợ chồng anh vẫn chưa có con. Đến Khoa Nam học Bệnh viện Việt Đức khám, anh tá hỏa vì kết quả cho thấy, anh bị “liệt” vì “tra khảo thằng nhỏ” để cải thiện tình thế.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=80226