Bị kỷ luật khiển trách có bị tạm dừng hưởng phụ cấp lâu năm?

GD&TĐ - Tôi là giáo viên của trường mầm non công lập thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Vừa qua tôi có vi phạm trong công tác chuyên môn và nhận hình thức khiển trách trước toàn trường. Vậy tôi có bị gián đoạn mức hưởng phụ cấp lâu năm không? Vàng Thị Khua, tỉnh Yên Bái.

Bị kỷ luật khiển trách có bị tạm dừng hưởng phụ cấp lâu năm? - Ảnh 1

Ảnh minh họa/intetnet

* Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP trong các khoảng thời gian như sau:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ vào quy định nêu trên, nếu như bạn không bị tạm đình chỉ công tác hoặc có những khoảng thời gian nằm trong quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư trên thì bạn sẽ không bị gián đoạn hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Nếu đúng như thư bạn viết: Vì bị khiển trách trước toàn trường mà hiệu trưởng nói là bạn phải tạm dừng hưởng phụ cấp lâu năm 1 năm là chưa đúng với quy định hiện hành.