Bi kịch từ ước vọng đến châu Âu của người dân châu Phi

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tuyệt vọng vì nghèo khó, hoặc sống trong cảnh xung đột triền miên đã đẩy nhiều người dân châu Phi ra khỏi tổ quốc của họ. Hàng năm, hàng ngàn con người khốn khổ đó tìm mọi cách để vào được châu Âu với ước...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090401.52893.html