Bi kịch của Nguyễn Trãi

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sau thành công rực rỡ của Nàng Sita, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội đã bắt tay thực hiện vở diễn về hình tượng danh nhân Nguyễn Trãi mang tên Oan khuất cuộc đời, dựa trên kịch bản của nghệ sĩ Lê Chức

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009030711182920P0C1020/bi-kich-cua-nguyen-trai.htm