Bi kịch của kẻ bất tín

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Vở Người điên trong ngôi nhà cổ được tái diễn nhân kỷ niệm 7 năm ngày giỗ của cố nhà văn – kịch tác gia Ngọc Linh

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/238274.asp