Bỉ hỗ trợ Bình Định 5 triệu euro phát triển nông thôn

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ, tỉnh Bình Định sẽ được nhận khoản tài trợ 5 triệu euro từ Bỉ để thực hiện các dự án nâng cao đời sống người dân, phát triển nông thôn.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/216112/Default.aspx