Bi hài Teen lớn.... ngược

    Gốc

    Hanoinet - Hương có anh người yêu “cưng như cưng trứng” và luôn dặn dò “Ai làm gì em cứ nói với anh”. Thế là, từ một người bình thường, Hương biến thành một cây tầm gửi.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=28465