Bi hài "nàng dâu" tuổi teen

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trang và Cường yêu nhau từ hồi lớp 11. Bố mẹ cả hai bên đều biết nhưng không cấm đoán vì cho rằng: “ Tụi nó yêu nhau trong sáng ấy mà.”. Nhưng bố mẹ của cả Trang và Cường đều phải “té ngửa” khi hay tin: “Trang đã có bầu”.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=59040