Bi hài chuyện mất nước ở xóm sinh viên

Hà Nội thực hiện lệnh cắt điện luân phiên, các sinh viên ở trọ cũng bị luân phiên cắt nước sinh hoạt (nước giếng khoan). Không đủ nước cho các sinh hoạt thiết yếu hàng ngày, không ít chuyện bi hài đã xảy ra...