Bi hài chuyện đi chùa cầu duyên

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Nằm ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, có mặt bằng khá đẹp, từ lâu, chùa Hà đã nổi tiếng là nơi cầu duyên rất thiêng.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17803