Bị CSGT ra hiệu dừng xe, thanh niên đi môtô làm điều khó tin

Thấy CSGT giơ tay ra hiệu lệnh dừng xe, thanh niên đi môtô cũng "hồn nhiên" đập tay hi-five với cảnh sát rồi tiếp tục phóng vút đi như một cơn gió.

Video: Hành động khó tin của thanh niên đi môtô khi bị CSGT ra hiệu dừng xe: