Bị cắt đơn hàng, doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ lùi thời hạn đóng kinh phí công đoàn cho các doanh nghiệp bị cắt đơn hàng, phải giảm từ 50% lao động trở lên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ban hành quyết định về việc một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12.

Cụ thể, các doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí công đoàn là những doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/1/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Các doanh nghiệp này được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Tổng Liên đoàn Lao động giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12.

Các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện quyết định lùi đóng kinh phí công đoàn về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/1/2024.

Trước đó, nhằm chia sẻ khó khăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn cũng hỗ trợ tiền mặt từ 1 - 3 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 1/4- 31/12/2023.

Vũ Điệp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-cat-don-hang-doanh-nghiep-duoc-lui-dong-kinh-phi-cong-doan-2191813.html