Bỉ: Bế tắc chính trị, Thủ tướng từ chức

    Gốc

    Chính trường Bỉ lại đang lâm vào cuộc khủng hoảng mới sau khi Thủ tướng Yves Leterme đệ đơn từ chức lên Vua Albert II.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/95259.cand