Bí ẩn đôi mắt phiêu sinh

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện công dụng của đôi mắt các loài phiêu sinh vật biển - những đôi mắt đơn giản nhất trong quá trình tiến hóa.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200848/20081126215449.aspx