Bí ẩn Amazon (Kỳ 1): 'Khúc sông tử thần' đối với bất cứ sinh vật nào không may rơi xuống

Giữa năm 2016, một nhóm các nhà khoa học Peru đã công bố một 'khúc sông tử thần' ở ngay giữa rừng rậm Amazon. Nước đoạn sông này luôn sôi sục với nhiệt độ cao khủng khiếp, đủ sức khiến mọi sinh vật xấu số mất mạng khi lọt xuống.

Minh Dương (T/h)