BHYT toàn dân - Đổi mới truyền thông để người dân hiểu lợi ích của BHYT

Thực hiện lộ trình bao phủ BHYT toàn dân là một trong những nhiệm vụ chiến lược trong phát triển KT-XH của đất nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tại cuộc họp dự thảo lần 4 về đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020, ThS.Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ BHYT Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ bao phủ của BHYT tính đến tháng 12/2011 của nước ta là 63,7% dân số.

Mục tiêu hướng đến của BHYT về số dân tham gia BHYT đến năm 2015 phải trên 70% và đến năm 2020 có hơn 80% dân số tham gia BHYT tiến tới mục tiêu BHYT toàn dân. Để có hơn 70% dân số tham gia BHYT vào năm 2015 như mục tiêu đề ra, những giải pháp chung là xây dựng và hoàn thiện chính sách BHYT, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BHYT, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT, đổi mới cơ chế tài chính y tế và đảm bảo ngân sách hỗ trợ các nhóm đối tượng tham gia BHYT…

Giải pháp cụ thể là đẩy mạnh công tác truyền thông đến các nhóm đối tượng người lao động trong các doanh nghiệp, nhóm cán bộ không chuyên trách cấp xã, nhóm đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình… Truyền thông hướng vào tuyên truyền các chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính về BHYT… TS. Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế cho rằng, ngoài những nguyên nhân khiến việc thực hiện tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân còn gặp nhiều thách thức, cũng cần phải phân tích những yếu tố về phong tục, tập quán, văn hóa vùng miền để có chiến lược truyền thông phù hợp, nên chăng cần tổ chức hệ thống đại lý bán thẻ BHYT ở những điểm mà người dân dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó có ý kiến đề xuất cần tăng cường vai trò của UBND các cấp và chính quyền địa phương. UBND nên đưa việc thực hiện BHYT toàn dân là một trong những chỉ tiêu để phát triển KT-XH của địa phương mình đồng thời nâng cao vai trò của Hội Nông dân, bởi Hội là kênh tuyên truyền gần gũi đến từng người dân qua đó người dân dễ dàng hiểu những lợi ích mà việc tham gia BHYT mang lại.

Tuệ Khanh