BHYT dành cho thân nhân của lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Tỉnh Yamanashi của Nhật Bản vừa công bố chương trình bảo hiểm thân nhân đầu tiên dành cho lao động Việt Nam đang làm việc tại tỉnh. Đây là biện pháp mới nhất của tỉnh trong nỗ lực thu hút nguồn nhân lực nước ngoài, trong đó đáng chú ý là lao động Việt Nam.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/bhyt-danh-cho-than-nhan-cua-lao-dong-viet-nam-tai-nhat-ban-124164.htm