BHXH Việt Nam quy định hoạt động đại lý thu BH

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1599 quy định hoạt động đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Đại lý thu là tổ chức được cơ quan BHXH ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT, gồm: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.

Theo đó, các quy định này áp dụng đối với tổ chức làm đại lý thu cho người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Điều kiện làm đại lý thu

Đối với UBND xã, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội - nghề nghiệp: Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự hoặc được tổ chức cấp trên bảo lãnh đối với tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện là pháp nhân. Có nhân viên do đơn vị quản lý, sử dụng đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6. Cam kết bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền thu BHXH, BHYT hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH và người tham gia BHXH, BHYT.

Đối với tổ chức kinh tế: Là pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự. Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Có nhân viên do đơn vị quản lý đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 6. Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cho đại lý thu trong quá trình thực hiện hợp đồng đại lý thu. Ngoài các nội dung theo quy định của pháp luật, cam kết bảo lãnh phải bổ sung thêm nội dung về việc bên bảo lãnh (tổ chức tín dụng) cam kết thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh (tổ chức kinh tế...) trong quá trình thực hiện hợp đồng làm đại lý thu là thanh toán vô điều kiện cho bên nhận bảo lãnh (cơ quan BHXH) toàn bộ số tiền thu BHXH, BHYT và tiền lãi (nếu có) trong trường hợp bên được bảo lãnh để thất thoát, nộp không đủ, nộp không đúng thời hạn theo quy định hoặc gây thiệt hại cho người tham gia BHXH, BHYT hay cơ quan BHXH vì bất kỳ lý do gì.

Đại lý thu chỉ được phép hoạt động sau khi ký hợp đồng đại lý thu. Mỗi xã có điểm thu giao dịch thuận tiện và phải treo biển hiệu theo quy định.

Điều kiện làm nhân viên đại lý thu

Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến không quá 70 tuổi đối với nam, đến không quá 65 tuổi đối với nữ và đang tham gia BHYT hoặc BHXH. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; không vi phạm pháp luật.

Nhân viên đại lý thu chỉ được phép hoạt động sau khi được cơ quan BHXH cấp thẻ nhân viên đại lý thu. Hoạt động đúng quy định trong hợp đồng đại lý thu.

Quyết định còn quy định cụ thể về quản lý hoạt động đại lý thu; quyền, trách nhiệm của đại lý thu và cơ quan BHXH để áp dụng thống nhất trong hệ thống BHXH Việt Nam. Các quy định này không áp dụng đối với cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề.

Toàn Nguyễn