BHXH Việt Nam hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

  Tạp chí Giáo dục Việt Nam
  1201 liên quanGốc

  BHXH Việt Nam đã hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành.

  Xác định Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, căn bản để đổi mới phương thức hoạt động của ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số, thời gian qua, trên cơ sở nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh các hoạt động Chuyển đổi số, bám sát các chỉ đạo, định hướng, mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

  Hiện nay, công tác chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai trong từng lĩnh vực với mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn các lợi ích của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến với các Bộ, ngành, coi đây là nền tảng cho công tác chuyển đổi số.

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhiều Bộ, ngành, cơ quan như: Bộ Thông tin và truyền thông, Tổng cục Thuế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và các cơ sở khám chữa bệnh.

  Qua đó, phục vụ công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; triển khai các dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn.

  Đặc biệt là triển khai thành công các tính năng như: Liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí; Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến…

  Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã kết nối thành công với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay từ khi cơ sở dữ liệu này được đưa vào vận hành chính thức.

  Tính đến hết tháng 9/2022, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực hơn 51 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, chia sẻ trên 61 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  Nhằm triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp.

  Tính đến hết tháng 9, toàn quốc đã có 11.556 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chiếm khoảng 90% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc, với hơn 3,1 triệu lượt tra cứu, mang lại nhiều tiện ích cho người tham gia chính sách này.

  Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện và bổ sung các tính năng hữu ích trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

  Công tác chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai trong từng lĩnh vực với mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn các lợi ích của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Công tác chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai trong từng lĩnh vực với mục tiêu là phục vụ ngày càng tốt hơn các lợi ích của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Hiện toàn quốc đã có gần 27 triệu tài khoản đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng; hơn 1,6 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng này để đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính của ngành, tích hợp, cung cấp 20 dịch vụ công thuộc 14 thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 7 dịch vụ công trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

  Mỗi năm, Hệ thống Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử tiếp nhận và xử lý gần 100 triệu lượt hồ sơ. Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã tiếp nhận và xử lý hơn 70 triệu hồ sơ giao dịch điện tử.

  Có thể thấy, hiện nay, tất cả các thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều được thực hiện trên không gian số. Điều này tạo sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

  Việc thực hiện trên không gian số cũng giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin.

  Những lợi ích đó cho thấy công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang có hướng đi đúng, đem lại những kết quả tích cực bước đầu, góp phần phục vụ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng tốt hơn.

  Hà An

  Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/bhxh-viet-nam-hoan-thanh-cung-cap-100-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-4-post230264.gd