BHXH TP.HCM dừng ủy quyền thu với một công ty bảo hiểm

Từ ngày 1-3, BHXH TP.HCM không tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT đối với Công ty Bảo hiểm PVI TP.HCM

Ngày 2-3, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP.HCM đã có thông báo về việc dừng thỏa thuận ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Công ty Bảo hiểm PVI TP.HCM kể từ ngày 1-3.

Theo một đại diện BHXH TP.HCM cho biết từ ngày 1-3, BHXH TP.HCM không tiếp tục ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với Công ty Bảo hiểm PVI TP.HCM. Do đó, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (bao gồm những người trước đây đã tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua Công ty Bảo hiểm PVI TP.HCM) khi có nhu cầu sẽ tham gia tại tổ chức dịch vụ thu còn lại. BHXH TP.HCM vẫn đảm bảo tất cả quyền lợi và không làm gián đoạn thời gian tham gia BHXH, BHYT của người dân.

Danh sách các điểm thu BHXH, BHYT được đăng trên Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố tại địa chỉ https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/.

Một đại diện cơ quan BHXH TP.HCM cho hay, tính đến ngày 1-3, trên địa bàn thành phố có 182 Tổ chức dịch vụ thu và 862 điểm thu và 1.313 nhân viên thu. BHXH TP.HCM vẫn đảm bảo mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất từ một đến hai điểm thu, tạo sự thuận lợi cho người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP.

NGUYỄN HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/bhxh-tphcm-dung-uy-quyen-thu-voi-mot-cong-ty-bao-hiem-post778521.html