Betis - Real Madrid (H1): Quả bóng vàng ra oai

Ronaldo chắc chắn rất muốn khai hỏa vào lưới Betis để chứng tỏ anh giành Quả bóng vàng 2013 hồi đầu tuần qua là hoàn toàn xứng đáng.

Betis - Real Madrid Tự động cập nhật trong: 54 giây

Tiểu Minh