BestBuy bán các PC của Dell

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trong một nỗ lực để bán lẻ được nhiều PC hơn, hôm 6/12/2007 Dell đã kí hợp đồng để bán máy tính để bàn (MTĐB), máy tính xách tay (MTXT) với nhà bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng BestBuy.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8572&t=pcolarticle