Bệnh viện Việt - Pháp được nhận chứng chỉ ISO 9001:2000

    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Bệnh viện Việt - Pháp Hà Nội vừa được nhận chứng chỉ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, phiên bản 2000 do tổ chức QUACERT cấp về lĩnh vực hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/144626