Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện thiếu cán bộ sản khoa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong báo cáo kế hoạch tổng thể quốc gia về "Làm mẹ an toàn" (2003-2010) của Bộ Y tế, chỉ có khoảng 14% số bệnh viện huyện, tỉnh có đầy đủ cán bộ và trang thiết bị để có thể giải quyết được các tai biến sản khoa. 40% trạm y tế xã và 10% trung tâm y tế huyện không có điện thoại phục vụ cho hoạt động chuyên môn...

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/190291