Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn gian lận thuế hơn nửa tỷ đồng

Qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn). Riêng lĩnh vực kinh tế, số tiền sai phạm được phát hiện lên tới nhiều tỷ đồng, số tiền cần phải xử lý thu hồi là 755 triệu đồng, trong đó, có dấu hiệu trốn thuế hơn 536 triệu đồng.

Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn gian lận thuế hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1

Hàng loạt sai phạm về tài chính tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn bị phanh phui sau thanh tra.

Thu sai quy định nhiều tỷ đồng

Theo kết luận của Cơ quan thanh tra, Kết quả thanh tra 100 hồ sơ bệnh án cho thấy, có 8 hồ sơ bệnh án đã thu thừa số lượng thuốc sử dụng cho bệnh nhân, 3 hồ sơ bệnh án đã thanh toán thừa xét nghiệm và ngày giường điều trị, 32 hồ sơ bệnh án đã thanh toán BHYT nhưng hồ sơ bệnh án không thực hiện đúng quy định về lập hồ sơ bệnh án theo Quy chế quản lý bệnh viện, với tổng số tiền sai phạm hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, việc Giám đốc Bệnh viện ban hành các Quyết định quy định tạm thời giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu là không đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Kết quả thanh tra cũng cho thấy, còn có một số khoản chi không có trong chế độ chi với tổng số tiền là 72 triệu đồng cần xử lý thu hồi.

Cũng trong kỳ thanh tra, bệnh viện chưa trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập, Quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh và trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ, cần chấn chỉnh rút kinh nghiệm.

Việc quản lý, sử dụng các quỹ cơ bản đã được thực hiện theo quy định, tuy nhiên còn có một số khoản chi không có trong chế độ chi với tổng số tiền là 101 triệu đồng, cần phải xử lý thu hồi.

Trốn thuế hơn 500 triệu đồng?

Kết luận thanh tra cũng cho biết, hầu hết các gói thầu sửa chữa hạng mục công trình có giá gói thầu dưới 100 triệu đồng nên bệnh viện đều thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, bệnh viện không xây dựng và phê duyệt kế hoạch bảo trì công trình để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa.

Việc chia nhỏ các gói thầu dưới 100 triệu đồng để thực hiện việc sửa chữa tại một số khoa, phòng khác nhau, nhưng sử dụng cùng nguồn vốn và có cùng công việc sửa chữa như nhau là chưa đảm bảo theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2005.

Kết quả thanh tra công trình cải tạo, sửa chữa Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn cho thấy, việc thực hiện quyết toán và thanh toán một số nội dung chi phí không đúng quy định với tổng số tiền là 33 triệu đồng, cần xử lý thu hồi.

Đáng chú ý, trong kỳ thanh tra, tổng số tiền bệnh viện đã thực hiện nghĩa vụ với nhà nước là 1 tỷ 016 triệu đồng (gồm: Thuế GTGT là 41 triệu đồng; thuế TNDN là 713 triệu đồng; thuế TNCN là 159 triệu đồng…).

Tuy nhiên, còn có một số khoản thu chưa được bệnh viện kê khai nộp thuế, phí đầy đủ theo quy định với tổng số tiền là hơn 536 triệu đồng.

“Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra cần xử lý thu hồi là 755 triệu đồng, gồm: Thu vượt các khoản thu viện phí của bệnh nhân có sử dụng thẻ BHYT với tổng số tiền là 10 triệu đồng. Chi không có trong chế độ chi từ nguồn kinh phí thường xuyên với tổng số tiền là 72 triệu đồng. Chi không có trong chế độ chi từ các quỹ được trích lập với tổng số tiền là 101 triệu đồng. Thanh toán không đúng khối lượng công việc, đơn giá, vượt quyết toán được duyệt đối với công trình cải tạo, sửa chữa bệnh viện năm 2014, với tổng số tiền là 33 triệu đồng và các khoản nghĩa vụ tài chính với Nhà nước là 536 triệu đồng…”- Cơ quan Thanh tra nhấn mạnh.

Qua đó, Cơ quan Thanh tra yêu cầu Giám đốc Bệnh viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến những sai phạm. Tùy theo tính chất, mức độ sai phạm để có hình thức xử lý theo quy định. Đồng thời yêu cầu ngành chức năng thu hồi số tiền sai phạm là số tiền 755 triệu đồng.

Đức Sơn