Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Sáng 24-4, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Khoa học - kỹ thuật mở rộng năm 2024.

Thực hiện: Bích Nhàn - Hoàn Lê

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/benh-vien-nhi-dong-dong-nai-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-621522f/