Bệnh viện Nhãn khoa Việt – Nga chính thức khai trương tại Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dự án thành lập Bệnh viện nhãn khoa Việt – Nga không chỉ nhằm chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân mắt, mà còn là cơ hội nâng cao chuyên môn của các bác sĩ nhãn khoa Việt Nam thông qua các khóa đào tạo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=130382