Bệnh viện Cà Mau mất cân đối tài chính hơn 33,9 tỉ đồng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận về sai phạm tại Bệnh viện (BV) Cà Mau. Theo đó, các đời giám đốc và kế toán trưởng của BV Cà Mau đã làm trái với quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng các nguồn thu phân tán cho từng ban, từng khoa mà không báo cáo quyết toán tài chính hằng năm... Hậu quả là làm mất cân đối tài chính hơn 33,9 tỉ đồng.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/232528.asp