Bệnh viện "4 không, 2 nhanh"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Đã có một bệnh viện tại TP.HCM hết lòng vì người bệnh khi tự đưa ra phương châm "4 không, 2 nhanh". Đó là Bệnh viện Quân dân miền Đông.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/4/16/234740.tno