Bệnh ung thư: Giàu nghèo đều khóc

    Gốc

    Hanoinet - Có người đang yên đang lành, một ngày tình cờ đi khám sức khỏe, bỗng dưng lại phát hiện bị ung thư. Cái thứ bệnh quái quỷ ấy chẳng chừa một ai, từ người nghèo đến kẻ giàu, từ thường dân đến quan chức...

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=25865